"Пътя на Шопо" е едно практично и философско авторско търсене за справяне с житейските ситуации, ежедневието и произвола на съдбата. То отразява противоречивите идеите и вярванията на автора.

Та ква е благородната цел на тая книга? Те тва е сборник от съкратени ментални модели (евристики понаучно) , които помагат на авторо при вземана важните ежедневни решения и справяне сос живото като цело. Нищо не разбра, А ?!?

Не че не можеш да си купиш тази книга от популярните книжарници, ама от тука е по-изгодно за сите!